2 khóa học Hạch Toán Quản Lý bậc đại học tại University of Nottingham

uk

1270

1

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Khóa học tiếng Anh

Finance, Accounting and Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,420.00 (533,491,832 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Finance, Accounting and Management with a Placement Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,420.00 (533,491,832 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khám phá thế giới học tập thú vị, nghiên cứu hàng đầu cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019