672 khóa học tại University of Nottingham

uk

1755

25

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Khóa học tiếng Anh

Accountancy BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£19,000.00 (633,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£30,000.00 (1,000,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Additive Manufacturing and 3D Printing (Centre for Doctoral Training) PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Additive Manufacturing and 3D Printing MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Electrical and Electronic Engineering with Extended Research MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£20,883.00 (696,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Materials MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Nursing MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£20,000.00 (666,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering including an Industrial Year BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering including an Industrial Year MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural and Crop Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£25,000.00 (833,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Nottingham

Khám phá thế giới học tập thú vị, những nghiên cứu tiên phong, cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019