160 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Liverpool

uk

3291

60

XẾP HẠNG THE TIMES 165

Khóa học tiếng Anh

Actuarial Mathematics with a Year Abroad BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£18,800.00 (542,315,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Biological Sciences MRes

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Biological Sciences MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,800.00 (600,008,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Chemical Sciences MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,250.00 (641,835,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anatomy and Human Biology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,300.00 (614,431,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Astrophysics MPhys

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,800.00 (628,854,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Astrophysics with a Year Abroad MPhys (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,800.00 (628,854,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,300.00 (614,431,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological and Medical Sciences (deferred final choice options) BSc (Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£21,300.00 (614,431,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Biochemistry) MPhil

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,650.00 (682,220,837 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Biochemistry) PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,650.00 (682,220,837 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Evolution, Ecology and Behaviour) PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£23,650.00 (682,220,837 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cộng đồng quốc tế của trường bao gồm hơn 8000 sinh viên từ trên 130 quốc gia.

  • Liverpool là thành phố có mức sống không hề đắt đỏ
  • Được mệnh danh là thành phố thân thiện thứ 4 toàn thế giới
  • Nhiều học bổng và giải thưởng dành cho sinh viên quốc tế
  • Đầu tư 800 triệu bảng Anh vào khu học xá và tiện ích học tập