362 khóa học tại University of Lincoln

2995

46

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

21st Century Literature MA

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£14,300.00 (440,869,918 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy and Finance BA (Hons)

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£14,100.00 (434,703,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Accounting and Finance MSc

29 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£15,600.00 (480,949,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting MSc

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£15,600.00 (480,949,002 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advertising and Marketing BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£14,100.00 (434,703,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Agri-food Technology MSc

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,000.00 (493,281,027 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

American Studies BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£14,100.00 (434,703,905 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Analytical Sciences MSc

14 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,000.00 (493,281,027 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour and Welfare BSc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£15,900.00 (490,198,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour and Welfare MBioSci

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£15,900.00 (490,198,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£15,900.00 (490,198,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation and Visual Effects BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£15,900.00 (490,198,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong vòng hai thập kỷ, trường đại học Lincoln đã đầu tư hơn 300 triệu Bảng nhằm mang đến một môi trường học tập hiện đại, chú trọng sinh viên.

  • Top 10 trường đại học Anh Quốc về sự hài lòng của học viên
  • Xếp hạng 22 trong Guardian Good University Guide 2019
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa đến từ hơn 100 nước
  • Tọa lạc tại trung tâm của thành phố lịch sử Lincoln