COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

448 khóa học tại University of Lincoln

uk

1225

11

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Accountancy and Finance BA (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Advertising and Marketing BA (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Behaviour and Welfare BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Behaviour and Welfare MBioSci

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation and Visual Effects BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation and Visual Effects with Arts Foundation Year BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Pharmaceutical Science MSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social Science BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Science and Technology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture BArch

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture with Arts Foundation Year BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Lincoln

Bạn sẽ có trải nghiệm đáng nhớ tại ngôi trường đã đầu tư hơn 300 triệu GBP kể từ năm 2001, nhằm tạo ra một môi trường hiện đại, chú trọng sinh viên.

  • Top 20 Đại học UK về trải nghiệm và sự hài lòng của sinh viên
  • Các khóa học đa dạng cho sinh viên lựa chọn
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa đến từ 135 quốc gia
  • Tọa lạc giữa lòng thành phố lịch sử Lincoln