350 khóa học tại University of Lincoln

null

2351

72

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

21st Century Literature MA

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,300.00 (432,806,681 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy and Finance BA (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,100.00 (426,753,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Accounting and Finance MSc

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,600.00 (472,152,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,600.00 (472,152,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advertising and Marketing BA (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,100.00 (426,753,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Agri-food Technology MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,000.00 (484,259,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

American Studies BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,100.00 (426,753,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Analytical Sciences MSc

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,000.00 (484,259,224 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour and Welfare BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,900.00 (481,232,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour and Welfare MBioSci

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,900.00 (481,232,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,900.00 (481,232,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation and Visual Effects BA (Hons)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,900.00 (481,232,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong hai thập kỷ vừa qua, University of Lincoln đã đầu tư hơn 300 triệu Bảng nhằm mang đến một môi trường học tập hiện đại, chú trọng sinh viên.

  • Đạt tiêu chuẩn Vàng trong Cơ cấu Chất lượng Đào tạo
  • Xếp hạng 17 trong Guardian Good University Guide 2020
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa đến từ hơn 100 quốc gia
  • Tọa lạc tại trung tâm thành phố Lincoln có bề dày lịch sử