6 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Leicester

uk

809

11

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Khóa học tiếng Anh

Heritage and Interpretation MA, MSc, PGDip, by distance learning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Heritage and Interpretation MA, MSc, PGDip, by distance learning

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Heritage and Interpretation MA, MSc, PGDip, by distance learning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

History of Art and English BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,450.00 (538,579,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

History of Art BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,450.00 (538,579,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing for the Creative Industries MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là mái nhà chung của hơn 4.000 sinh viên quốc tế, và cũng là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng để theo học.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Hạng 37 ở UK và 170 toàn cầu, THE World University Rankings
  • Cầu tiến, tận tâm và lấy nghiên cứu làm trọng tâm
  • Cung cấp hơn 300 chương trình đào tạo và khóa học cấp bằng