8 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Leicester

uk

789

10

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Khóa học tiếng Anh

Archaeology and Heritage MA, PGDip, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Archaeology and Heritage MA, PGDip, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Heritage and Interpretation MA, MSc, PGDip, by distance learning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Heritage and Interpretation MA, MSc, PGDip, by distance learning

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Heritage and Interpretation MA, MSc, PGDip, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

History of Art BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Marketing for the Creative Industries MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

History of Art and English BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng cho 4.000 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại đây.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Top 50 trường đại học thế giới 2019 (Bảng xếp hạng THE)
  • Cầu tiến, chu đáo và lấy nghiên cứu làm động lực
  • Cung cấp hơn 300 chương trình và khóa học cấp bằng