64 khóa học Nhân văn tại University of Leicester

null

787

10

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Khóa học tiếng Anh

American Studies (with a Year Abroad) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

American Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ancient History and History BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ancient History BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology and Heritage MA, PGDip, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Archaeology and Heritage MA, PGDip, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Archaeology and Heritage MA, PGDip, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Archaeology BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology MA, PGDip,

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Art Museum and Gallery Studies MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng cho 4.000 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại đây.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Top 50 trường đại học thế giới 2019 (Bảng xếp hạng THE)
  • Cầu tiến, chu đáo và lấy nghiên cứu làm động lực
  • Cung cấp hơn 300 chương trình và khóa học cấp bằng