37 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Leicester

null

787

10

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Khóa học tiếng Anh

Applied Health Research MRes, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Psychology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Physiology with Pharmacology) MBiolSci

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cancer Cell and Molecular Biology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cancer Molecular Pathology and Therapeutics MSc, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£19,930.00 (604,294,967 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chronic Disease and Immunity MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Crime Justice and Psychology MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diabetes MSc, PGDip, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diabetes MSc, PGDip, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diabetes MSc, PGDip, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Healthcare Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng cho 4.000 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại đây.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Top 50 trường đại học thế giới 2019 (Bảng xếp hạng THE)
  • Cầu tiến, chu đáo và lấy nghiên cứu làm động lực
  • Cung cấp hơn 300 chương trình và khóa học cấp bằng