29 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Leicester

null

787

10

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Khóa học tiếng Anh

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,825.00 (631,432,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Computer Science MSc, PGDip, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Software Engineering MSc, PGCert, by distance learning,

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Software Engineering MSc, PGDip,

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Computation and Numerical Modelling MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bioinformatics and Molecular Genetics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bioinformatics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cloud Computing MSc, PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science (with a year abroad) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science (with a Year in Industry) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng cho 4.000 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại đây.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Top 50 trường đại học thế giới 2019 (Bảng xếp hạng THE)
  • Cầu tiến, chu đáo và lấy nghiên cứu làm động lực
  • Cung cấp hơn 300 chương trình và khóa học cấp bằng