88 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Leicester

null

787

10

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Khóa học tiếng Anh

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,825.00 (631,432,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied and Environmental Geology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied and Environmental Geology MGeol

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Computation and Numerical Modelling MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Health Research MRes, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bioinformatics and Molecular Genetics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bioinformatics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Biochemistry) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Biochemistry) MBiolSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Genetics) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biological Sciences (Genetics) MBiolSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng cho 4.000 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại đây.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Top 50 trường đại học thế giới 2019 (Bảng xếp hạng THE)
  • Cầu tiến, chu đáo và lấy nghiên cứu làm động lực
  • Cung cấp hơn 300 chương trình và khóa học cấp bằng