335 khóa học tại University of Leicester

null

817

11

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,450.00 (551,623,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

£20,825.00 (658,313,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£17,450.00 (551,623,950 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£20,825.00 (658,313,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Computer Science MSc, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Computer Science MSc, PGDip, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc, PGDip, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc, PGDip, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Electrical and Electronic Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Electrical and Electronic Engineering with Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là mái nhà chung của hơn 4.000 sinh viên quốc tế, và cũng là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng để theo học.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Hạng 37 ở UK và 170 toàn cầu, THE World University Rankings
  • Cầu tiến, tận tâm và lấy nghiên cứu làm trọng tâm
  • Cung cấp hơn 300 chương trình đào tạo và khóa học cấp bằng