COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

486 khóa học tại University of Leicester

uk

880

8

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

£20,825.00 (694,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Actuarial Science with Data Analytics MSc, PGDip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£20,825.00 (694,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Computer Science MSc, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Computer Science MSc, PGCert, by distance learning

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Computer Science MSc, PGDip, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

£20,825.00 (694,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Electrical and Electronic Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

£20,825.00 (694,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Electrical and Electronic Engineering with Industry Placement MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Electrical and Electronic Engineering with Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

£21,515.00 (717,166,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Electrical and Electronic Engineering with Management with Industry MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Leicester

University of Leicester là mái nhà chung của hơn 4.000 sinh viên quốc tế, và cũng là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng để theo học.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Hạng 37 ở UK và 170 toàn cầu, THE World University Rankings
  • Cầu tiến, tận tâm và lấy nghiên cứu làm trọng tâm
  • Cung cấp hơn 300 chương trình đào tạo và khóa học cấp bằng