532 khóa học tại University of Leeds

uk

2128

36

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BSc (Hons)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2022

£24,250.00 (808,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

46 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£29,250.00 (975,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Finance MSc

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£29,250.00 (975,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Mathematics BSc (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2022

£23,000.00 (766,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£24,750.00 (825,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Clinical Practice MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science (Artificial Intelligence) MSc

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science (Cloud Computing) MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science (Data Analytics) MSc

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£24,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Concrete Technology MSc (Eng)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Concrete Technology PGDip

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Leeds

Đại học Leeds có tỉ lệ hài lòng của sinh viên xếp thứ 3 toàn Vương quốc Anh (Khảo sát Trải nghiệm Sinh viên theo Times Higher Education 2018).

  • Top 100 Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2021
  • #15 tại Times và Sunday Times Good University Guide 2021
  • Một trong những khuôn viên trường đơn lẻ lớn nhất ở Anh
  • Khu học xá đa văn hoá với hơn 12000 sinh viên quốc tế

Tư vấn du học