11 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Lancaster University

uk

963

24

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics and TESOL MA

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£17,500.00 (533,061,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education and Social Justice MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£8,750.00 (266,530,888 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Educational Research (Independent Study) MPhil

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,630.00 (445,639,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Educational Research (Independent Study) PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,630.00 (445,639,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

English Language and Linguistics (Study Abroad) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,700.00 (569,614,583 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Medical Education MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£20,500.00 (624,443,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Natural Sciences (Study Abroad) MSci (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£22,550.00 (686,888,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Physics (Study Abroad) MPhys

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£22,550.00 (686,888,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Teaching English to Speakers of Other Languages (by Distance) MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Technology Enhanced Learning (by distance learning) MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£8,750.00 (266,530,888 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Zoology (Study Abroad) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£22,550.00 (686,888,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lancaster University luôn nằm ở top 10 trong ba bảng xếp hạng lớn các trường đại học hàng đầu tại VQ Anh.

  • Ở Lancaster, Lancashire, Tây Bắc nước Anh
  • Đứng thứ ba ở Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Hội trường đại học tốt nhất ở Anh
  • Xếp hạng vàng về chất lượng xuất sắc trong giảng dạy