COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Lancaster University

uk

1075

18

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics and TESOL MA

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£18,800.00 (569,592,699 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

E-Research and Technology Enhanced Learning (by course work and thesis) PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£7,760.00 (235,108,476 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Education and Social Justice (by Distance Learning) MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£9,400.00 (284,796,350 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education and Social Justice (thesis and coursework) PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£7,790.00 (236,017,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Educational Research (Independent Study) MPhil/PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£16,095.00 (487,638,005 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

English Language and Linguistics (Study Abroad) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Natural Sciences (Study Abroad) MSci (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Physics (Study Abroad) MPhys

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Teaching English to Speakers of Other Languages (by Distance) MA

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Zoology (Study Abroad) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lancaster University luôn nằm ở top 10 trong ba bảng xếp hạng lớn các trường đại học hàng đầu tại VQ Anh.

  • Ở Lancaster, Lancashire, Tây Bắc nước Anh
  • Đứng thứ ba ở Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Hội trường đại học tốt nhất ở Anh
  • Xếp hạng vàng về chất lượng xuất sắc trong giảng dạy