17 khóa học Kinh tế tại Lancaster University

uk

1051

30

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Business Economics (Industry) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,474.00 (590,485,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics (Industry) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,474.00 (590,485,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics (Study Abroad) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,474.00 (590,485,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics and International Relations BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,087.00 (578,751,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics and Mathematics (Industry) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£21,012.00 (637,120,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics and Mathematics BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£21,012.00 (637,120,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics and Politics BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,087.00 (578,751,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,474.00 (590,485,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,474.00 (590,485,804 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,630.00 (443,607,236 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics PhD (Integrated)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,790.00 (509,102,221 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Finance and Economics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,170.00 (611,589,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lancaster University luôn nằm ở top 10 trong ba bảng xếp hạng lớn các trường đại học hàng đầu tại VQ Anh.

  • Ở Lancaster, Lancashire, Tây Bắc nước Anh
  • Đứng thứ ba ở Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Hội trường đại học tốt nhất ở Anh
  • Xếp hạng vàng về chất lượng xuất sắc trong giảng dạy