COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

170 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Lancaster University

uk

1082

20

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics (by thesis and coursework) PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£16,095.00 (488,014,425 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Linguistics and TESOL MA

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£18,800.00 (570,032,382 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Social Science PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£16,095.00 (488,014,425 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Social Statistics PhD

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£20,230.00 (613,391,228 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Economics (Industry) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chinese Studies and Linguistics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication Systems MSc by Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£20,230.00 (613,391,228 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication Systems PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£20,230.00 (613,391,228 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Conflict Resolution and Peace Studies MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£18,800.00 (570,032,382 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Conflict, Development and Security MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£9,400.00 (285,016,191 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Creative Writing (Distance Learning) MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Creative Writing (Modular) MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2020

£18,800.00 (570,032,382 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lancaster University luôn nằm ở top 10 trong ba bảng xếp hạng lớn các trường đại học hàng đầu tại VQ Anh.

  • Ở Lancaster, Lancashire, Tây Bắc nước Anh
  • Đứng thứ ba ở Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Hội trường đại học tốt nhất ở Anh
  • Xếp hạng vàng về chất lượng xuất sắc trong giảng dạy