85 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Lancaster University

uk

990

25

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Accounting (UA92) CertHE

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,770.00 (412,049,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (Industry) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,865.00 (624,358,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (UA92) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

£13,500.00 (403,970,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,865.00 (624,358,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,630.00 (437,784,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Financial Management MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£22,000.00 (658,322,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Management (Industry) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,865.00 (624,358,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Management BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,865.00 (624,358,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Finance and Mathematics (Industry) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£21,078.00 (630,732,636 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Finance and Mathematics BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£21,708.00 (649,584,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Financial Analysis MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£22,000.00 (658,322,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Marketing Management MRes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£22,000.00 (658,322,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lancaster University luôn nằm ở top 10 trong ba bảng xếp hạng lớn các trường đại học hàng đầu tại VQ Anh.

  • Ở Lancaster, Lancashire, Tây Bắc nước Anh
  • Đứng thứ ba ở Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Hội trường đại học tốt nhất ở Anh
  • Xếp hạng vàng về chất lượng xuất sắc trong giảng dạy