174 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Lancaster University

null

988

27

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics (by Thesis and Coursework) MPhil

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,630.00 (440,837,994 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Linguistics (by Thesis and Coursework) PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,630.00 (440,837,994 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Linguistics and TESOL MA

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Science PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,630.00 (440,837,994 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Statistics PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,390.00 (554,136,070 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Economics (Industry) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,474.00 (586,799,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Conflict Resolution and Peace Studies MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Conflict, Development and Security MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Writing (Distance Learning) MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Creative Writing (Modular) MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Writing by Independent Project MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Writing MPhil

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,630.00 (440,837,994 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Lancaster University luôn nằm ở top 10 trong ba bảng xếp hạng lớn các trường đại học hàng đầu tại VQ Anh.

  • Ở Lancaster, Lancashire, Tây Bắc nước Anh
  • Đứng thứ ba ở Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Hội trường đại học tốt nhất ở Anh
  • Xếp hạng vàng về chất lượng xuất sắc trong giảng dạy