COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

170 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Lancaster University

null

956

15

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics (by thesis and coursework) PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£16,095.00 (503,663,977 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Linguistics and TESOL MA

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£18,800.00 (588,312,070 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Social Science PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£16,095.00 (503,663,977 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Social Statistics PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£20,230.00 (633,061,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Business Economics (Industry) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chinese Studies and Linguistics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chinese Studies and Politics BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication Systems MSc by Research

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£20,230.00 (633,061,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Communication Systems PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£20,230.00 (633,061,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Conflict Resolution and Peace Studies MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£18,800.00 (588,312,070 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Conflict, Development and Security MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£9,400.00 (294,156,035 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Creative Writing (Distance Learning) MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Lancaster được đánh giá cao tại các bảng xếp hạng UK lẫn quốc tế và là mái nhà chung của sinh viên từ hơn 100 quốc gia.

  • Các mối quan hệ toàn cầu về giảng dạy và nghiên cứu
  • Top 10 Đại học có mặt ở cả ba bảng xếp hạng đại học Anh Quốc
  • Đẳng cấp thế giới, cơ sở vật chất và học xá hiện đại
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên xuất sắc