8 khóa học Y tại The University of Hull

uk

502

4

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Cancer Rehabilitation MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,600.00 (503,341,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Exercise Physiology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,600.00 (503,341,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Colonoscopy MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020

£16,600.00 (503,341,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Forensic Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,200.00 (521,534,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Forensic Science BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,200.00 (521,534,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Gastroenterology Care MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Paramedic Science BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,200.00 (521,534,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cardiovascular Rehabilitation MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,600.00 (503,341,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nhà trường tự hào mang đến những ảnh hưởng toàn cầu và không ngừng thách thức tư duy nhân loại trong suốt 90 năm qua.

  • Tọa lạc tại Hull, nằm ở bờ đông Anh Quốc
  • Là đối tác chính thức của Team GB
  • Thuộc top 50 cơ sở hàng đầu Vương quốc Anh về nghiên cứu
  • Đạt tỉ lệ việc làm rất cao đối với sinh viên quốc tế