51 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Huddersfield

2958

18

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Animation BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art and Design (MA by Research)

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art and Design (MSc by Research)

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art and Design PhD

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Contemporary Art and Illustration BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Contemporary Art BA (Hons)

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Costume with Textiles BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Media and Production BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Music Production BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Pattern Cutting MA

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama and English Language BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama and English Literature BA (Hons)

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£14,000.00 (422,522,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Huddersfield là cơ sở giáo dục từng nhận nhiều giải thưởng, với mục tiêu truyền cảm hứng cho một thế hệ sinh viên sáng tạo.

  • Từng nhận nhiều giải thưởng tại Yorkshire, Anh
  • Được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục xuất sắc
  • Khuôn viên hiện đại đầy đủ tiện nghi tập trung tại một cơ sở
  • Thành tích xuất sắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp