34 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Huddersfield

uk

3608

41

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Animation BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (412,109,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Computing (Top-Up) BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (440,531,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Artificial Intelligence MSc

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (412,109,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Data Analytics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (412,109,724 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Intelligence and Analytics (Professional Practice) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

£14,500.00 (412,109,724 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Intelligence and Analytics MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

£14,500.00 (412,109,724 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Games Design BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (440,531,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science and Informatics (MSc by Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 13 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science and Informatics (PhD)

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020, 13 Tháng Một 2021, 26 Tháng Tư 2021

£15,000.00 (426,320,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (440,531,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science MSci

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (440,531,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science with Cyber Security BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (440,531,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH