31 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Huddersfield

uk

5052

59

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Animation BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Computing (Top-Up) BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (472,140,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Artificial Intelligence MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Data Analytics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Intelligence and Analytics MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 21 Tháng Chín 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Design BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (472,140,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science and Informatics (MSc by Research)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 6 Tháng Tư 2020, 21 Tháng Chín 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science and Informatics PhD

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 6 Tháng Tư 2020, 21 Tháng Chín 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (472,140,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science MSci

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (472,140,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science with Cyber Security BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (472,140,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science with Games Programming BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (472,140,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Huddersfield là cơ sở giáo dục từng nhận nhiều giải thưởng, với mục tiêu truyền cảm hứng cho một thế hệ sinh viên sáng tạo.

  • Từng nhận nhiều giải thưởng tại Yorkshire, Anh
  • Được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục xuất sắc
  • Khuôn viên hiện đại đầy đủ tiện nghi tập trung tại một cơ sở
  • Thành tích xuất sắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp