56 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Huddersfield

uk

4269

49

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Analytical Bioscience MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Analytical Chemistry MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Health Sciences (MSc by Research)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 20 Tháng Tư 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Health Sciences PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 27 Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (453,521,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry with Research Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (453,521,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences (MSc by Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 20 Tháng Tư 2020, 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences (PhD)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 20 Tháng Tư 2020, 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (453,521,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology (Molecular and Cellular) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (453,521,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology (Molecular and Cellular) with Research Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (453,521,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science BSc(Hons) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (453,521,015 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Huddersfield là cơ sở giáo dục từng nhận nhiều giải thưởng, với mục tiêu truyền cảm hứng cho một thế hệ sinh viên sáng tạo.

  • Từng nhận nhiều giải thưởng tại Yorkshire, Anh
  • Được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục xuất sắc
  • Khuôn viên hiện đại đầy đủ tiện nghi tập trung tại một cơ sở
  • Thành tích xuất sắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp