50 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Huddersfield

1817

8

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Analytical Bioscience MSc

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Analytical Chemistry MSc

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry with Research Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences (MSc by Research)

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences (PhD)

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology (Molecular and Cellular) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology (Molecular and Cellular) with Research Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedicine BSc (Hons)

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemical Engineering and Chemistry BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Chemistry (MSc by Research)

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tư 2019

£15,000.00 (450,534,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Huddersfield là cơ sở giáo dục từng nhận nhiều giải thưởng, với mục tiêu truyền cảm hứng cho một thế hệ sinh viên sáng tạo.

  • Từng nhận nhiều giải thưởng tại Yorkshire, Anh
  • Được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục xuất sắc
  • Khuôn viên hiện đại đầy đủ tiện nghi tập trung tại một cơ sở
  • Thành tích xuất sắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp