424 khóa học tại University of Huddersfield

uk

454

3

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Economics BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Professional Practice) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£16,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

£16,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting and Performance MA (Distance Learning)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Architectural Design MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£16,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Project Management in Construction MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£16,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Analytical Bioscience MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£17,000.00 (566,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Analytical Chemistry MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£17,000.00 (566,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation Production BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation Production MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022, 9 Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Computing (Top-Up) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£16,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH