9 khóa học An Ninh tại University of Glasgow

uk

4643

89

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Crime, Justice and Security MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (529,911,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Crime, Justice and Security MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (529,911,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Security MRes

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (529,911,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Security MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (529,911,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Law and Security LLM

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,820.00 (571,738,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Law of Global Security, Peace & Development LLM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,613.00 (421,534,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master) IntM

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,613.00 (421,534,591 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Transnational Crime, Justice and Security MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,820.00 (571,738,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Transnational Crime, Justice and Security MSc (Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (529,911,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học