21 khóa học Công tác xã hội tại University of Glasgow

uk

4679

89

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Advanced Practice in Health Care MSc(MedSci)/PgDip/PgCert

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,920.00 (622,996,218 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital Health Interventions MSc/PgDip/PgCert/CPD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,920.00 (622,996,218 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital Media & Information Studies/Social & Public Policy MA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

General Practice and Primary Care PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,920.00 (622,996,218 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Mental Health MSc (Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Global Mental Health MSc/PgDip/PgCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£23,500.00 (667,901,967 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Mental Health with Specialism in Health Promotion MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£23,500.00 (667,901,967 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Mental Health with Specialism in Health Technology Assessment MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£23,500.00 (667,901,967 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Mental Health With Specialism In Research Methods MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£23,500.00 (667,901,967 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Social Policy PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Social Sector Leadership MA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

History of Art/Social & Public Policy MA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học