311 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Glasgow

uk

4676

89

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Accountancy/Economics BAcc (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master) Intm

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

21 July 2020

£14,113.00 (401,110,658 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Education, Community Development and Youth Work MEd/PgDip

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Practice in Health Care MSc(MedSci)/PgDip/PgCert

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,920.00 (622,996,218 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ageing, Health and Welfare PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,920.00 (622,996,218 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Ancient History/Politics MA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Antiquities Trafficking and Art Crime PgCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Linguistics MSc

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology/Business Economics (SocSci) MA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology/Economics (SocSci) MA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology/Film & Television Studies MA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (500,784,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học