51 khóa học Y tại University of Glasgow

uk

5001

88

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Cancer Research & Precision Oncology MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£22,500.00 (682,239,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cancer Sciences Integrated PhD programmes

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cancer Sciences PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cardiovascular & Medical Sciences MD (Doctor of Medicine)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cardiovascular & Medical Sciences MSc (Res)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cardiovascular & Medical Sciences PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cardiovascular Sciences MSc (MedSci)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical & Surgical Sciences MD (Doctor of Medicine)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical & Surgical Sciences MSc (Res)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical & Surgical Sciences PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Trials and Stratified Medicine MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (637,363,233 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Critical Care PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học