91 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Glasgow

uk

5049

90

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Bioinformatics MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (631,827,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bioinformatics PgCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bioinformatics PgDip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Classics/Computing MA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (529,629,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Systems Engineering MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (631,827,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing (PGDE Graduates Only) Professional Graduate Diploma

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing Science and Physics MSci (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,918.00 (568,644,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing Science BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,020.00 (631,827,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing Science Faster Route BSc

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,020.00 (631,827,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing Science Faster Route MSci

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,765.00 (473,870,761 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing Science MPhil

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (631,827,682 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computing Science MSc

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£21,020.00 (631,827,682 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học