13 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại University of Glasgow

uk

4692

90

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Church History and Thelogy MTh/PgDip/PgCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

City Planning and Real Estate Development MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

City Planning MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Civil Engineering with Architecture BEng (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,020.00 (597,416,994 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Civil Engineering with Architecture MEng (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,918.00 (537,675,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Real Estate and Management MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,170.00 (601,680,198 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Public and Urban Policy MSc/PgDip

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Real Estate MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Spatial Planning PGCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£6,607.00 (187,779,928 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Urban Analytics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Urban Research MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (522,100,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Urban Studies PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học