Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

1,266 khóa học tại University of Glasgow

uk

3232

102

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Khóa học tiếng Anh

Academic Practice MEd

51 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy BAcc (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with Finance BAcc (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with International Accounting BAcc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with Languages BAcc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy/Economics BAcc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Mathematics BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£23,950.00 (598,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Statistics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2023

£23,950.00 (598,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master) Intm

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2023

£15,333.00 (383,325,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Education, Community Development and Youth Work MEd

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2023

£20,400.00 (510,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Education, Community Development and Youth Work PgDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Glasgow

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học

Tư vấn du học