1,256 khóa học tại University of Glasgow

null

4271

80

XẾP HẠNG THE TIMES 99

Khóa học tiếng Anh

Academic Practice Med

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Accountancy BAcc (Hons)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,620.00 (507,022,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accountancy with Finance BAcc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,620.00 (507,022,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accountancy with International Accounting BAcc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,620.00 (507,022,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accountancy with Languages BAcc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,620.00 (507,022,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance PhD

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (528,604,407 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Mathematics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,020.00 (604,859,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Statistics BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£21,020.00 (604,859,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master) Intm

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

21 July 2020

£14,113.00 (406,107,457 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Education, Community Development and Youth Work MEd/PgDip

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,370.00 (528,604,407 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Educational Leadership PgCert

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£10,000.00 (287,754,168 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Functional Materials MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£21,920.00 (630,757,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học