1,295 khóa học tại University of Glasgow

null

5331

69

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Khóa học tiếng Anh

Accountancy BAcc (Hons)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy with Finance BAcc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy with International Accounting BAcc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy with Languages BAcc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy/Economics BAcc (Hons)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Mathematics BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,020.00 (587,266,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Statistics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,020.00 (587,266,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master) Intm

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£13,650.00 (381,359,870 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Education, Community Development and Youth Work MEd

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£17,620.00 (492,275,524 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Education, Community Development and Youth Work PgDip

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Educational Leadership PgCert

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học