COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1,277 khóa học tại University of Glasgow

uk

2477

95

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Khóa học tiếng Anh

Academic Practice MEd

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accountancy BAcc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,620.00 (587,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with Finance BAcc (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,620.00 (587,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with International Accounting BAcc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,620.00 (587,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with Languages BAcc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,620.00 (587,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy/Economics BAcc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£17,620.00 (587,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£19,350.00 (645,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Mathematics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£21,020.00 (700,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Statistics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£21,020.00 (700,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Education for Social Change (Erasmus Mundus International Master) Intm

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Adult Education, Community Development and Youth Work MEd

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£19,350.00 (645,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Adult Education, Community Development and Youth Work PgDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Glasgow

Glasgow là nơi tạo ra những khám phá làm thay đổi thế giới suốt 500 năm qua và là nơi đào tạo sinh viên thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Glasgow, thành phố âm nhạc của UNESCO
  • Xếp trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Cơ sở giáo dục lâu đời thứ 4 tại Vương quốc Anh
  • Cung cấp hơn 600 khóa học