1 khóa học Tài Chính/ Kế Toán Cho Nhà Quản Lý Không Chuyên tại University of Exeter

uk

1147

10

XẾP HẠNG THE TIMES 146

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Finance and Management MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£23,700.00 (714,552,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH