Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1,151 khóa học tại University of Essex

uk

942

9

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Accounting (Including Placement Year) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting (Including Year Abroad) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Including Placement Year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Including Year Abroad) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

£16,860.00 (562,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Management (Including Placement Year) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Management (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Management BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

£16,860.00 (562,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

£16,860.00 (562,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Economics (Including Placement Year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Economics (Including Year Abroad) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Economics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2023

£18,600.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Essex

Tại Essex, sinh viên học cách tư duy khác biệt, tìm ra những cách làm mới mẻ và áp dụng các kỹ thuật tân tiến để giải quyết vấn đề.

  • Các học giả đầu ngành tại môi trường nghiên cứu chuyên sâu
  • Các chương trình dự bị đại học, cử nhân và cao học
  • Cấu trúc khóa học linh hoạt, học viên được học ngành yêu thích
  • Trường đại học quốc tế đa văn hóa

Tư vấn du học