2 khóa học Sản Xuất Phim/ Video bậc đại học tại University of Derby

uk

1353

33

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Film Production BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,045.00 (427,820,151 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Film Production (Year Zero) Foundation Certificate

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,045.00 (427,820,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp hạng Vàng về giảng dạy xuất sắc và nằm trong top 30 trường đại học tốt nhất ở trung tâm Vương quốc Anh

  • Top 30 theo Guardian University Guide 2020
  • 200 triệu GBP đầu tư cơ sở vật chất trong 10 năm qua
  • Trung tâm Sinh viên Quốc tế số 1 tại Vương quốc Anh
  • Hạng Vàng - Teaching Excellence and Student Outcomes Framework