37 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Derby

uk

1702

27

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Advanced Computer Networks MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Big Data Analytics MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Building Information Modelling (BIM) and Project Collaboration MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Modelling & Animation (with Industrial Placement) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Modelling & Animation Year 0 Foundation Certificate

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Modelling and Animation BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Programming (with industrial placement) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Programming BSc

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Programming with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Network Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Network Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Network Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£13,250.00 (373,737,851 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại Học Derby đã đầu tư 200 triệu bảng Anh vào cơ sở vật chất trong suốt 10 năm qua.

  • Là ngôi trường hiện đại và đầy tham vọng
  • Top 30 đại học Vương quốc Anh (Guardian University Guide 2019)
  • Giải Vàng bởi Teaching Excellence Framework năm 2017
  • Chương trình đào tạo gắn liền với trải nghiệm thực tiễn