Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

296 khóa học tại University of Derby

uk

1087

12

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation with Foundation Year BA (Hons)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Acoustics MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022, Tháng Một 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social Work BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Sport and Exercise Science MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Theatre and Education MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2023

£14,700.00 (490,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Technology & Practice with Foundation Year BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Technology and Practice BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£14,045.00 (468,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art Therapy MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Derby

Sinh viên University of Derby định hình tương lai bằng hoạt động học tập chất lượng cao trong một môi trường quốc tế đa dạng và hòa nhập.

  • Trường đại học hàng đầu tại Anh về nghiên cứu đa văn hóa (ISB)
  • Top 10 cho trải nghiệm của sinh viên quốc tế (ISB 2018)
  • Hạng 11 tại Anh về Trải nghiệm Sinh viên Sau ĐH (PTES 2021)
  • Top 800 trong THE World University Rankings 2022

Tư vấn du học