184 khóa học tại University of Bradford

uk

372

4

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,840.00 (494,002,885 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Artificial Intelligence and Data Analytics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£16,840.00 (494,002,885 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Development Management MA

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,840.00 (494,002,885 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Logistics, Data Analytics and Supply Chain Management MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,040.00 (470,534,815 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Peace, Conflict and Development MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,840.00 (494,002,885 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Peace, Resilience and Social Justice MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,840.00 (494,002,885 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance (with a placement year) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,090.00 (472,001,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,090.00 (472,001,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Biomedical Engineering MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,890.00 (583,474,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Chemical and Petroleum Engineering MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,890.00 (583,474,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Civil and Structural Engineering MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,890.00 (583,474,904 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Dementia Studies MSc / PGDip / PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mọi sinh viên đều sẽ là thành viên của Tập thể Bradford, nâng trải nghiệm học tập lên một tầm khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là học để lấy bằng.

  • 120 triệu GBP đầu tư phát triển học xá
  • Đảm bảo chỗ ở cho năm học đầu tiên
  • Nhiều học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế
  • Cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong ngành như BBC