COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

43 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Bradford

uk

368

4

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Advanced Dementia Studies MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Dementia Studies PG Certificate

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Dementia Studies PG Diploma

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

£17,682.00 (571,674,617 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Criminology and Criminal Behaviour BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,090.00 (520,203,856 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Criminology and Criminal Behaviour with Integrated Foundation Year (4 Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,800.00 (413,835,261 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Economics (with a placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,090.00 (520,203,856 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Economics and Finance for Development MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£17,682.00 (571,674,617 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Economics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,090.00 (520,203,856 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Film and Television Production (with a placement year) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (619,459,657 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Film and Television Production BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (619,459,657 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Film and Visual Effects Technology (with a placement year) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (619,459,657 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Bradford

Mọi sinh viên đều sẽ là thành viên của Tập thể Bradford, nâng trải nghiệm học tập lên một tầm khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là học để lấy bằng.

  • 120 triệu GBP đầu tư phát triển học xá
  • Đảm bảo chỗ ở cho năm học đầu tiên
  • Nhiều học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế
  • Cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong ngành như BBC