17 khóa học Y tại University of Bradford

uk

381

4

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Advanced Practice (Critical Care) MSc / PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cancer Drug Discovery MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£19,890.00 (591,204,369 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cancer Pharmacology MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£19,890.00 (591,204,369 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Sciences BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (569,506,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Technology (with a placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (569,506,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Clinical Technology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (569,506,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctorate in Medicine MD

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£9,945.00 (295,602,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic and Medical Sciences (with a placement year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (569,506,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic and Medical Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,160.00 (569,506,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Human Osteology and Palaeopathology MSc / PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£19,160.00 (569,506,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Occupational Therapy BSc (Hons) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,850.00 (590,015,421 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Paramedic Science BSc (Hons) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mọi sinh viên đều sẽ là thành viên của Tập thể Bradford, nâng trải nghiệm học tập lên một tầm khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là học để lấy bằng.

  • 120 triệu GBP đầu tư phát triển học xá
  • Đảm bảo chỗ ở cho năm học đầu tiên
  • Nhiều học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế
  • Cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong ngành như BBC