40 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Bradford

uk

398

2

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Accounting and Finance (with a placement year) BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,840.00 (478,615,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Management (with a placement year) BSc (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business and Management BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Studies and Law (with a placement year) BSc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Studies and Law BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital and Strategic Marketing MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,840.00 (478,615,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Economics and Finance for Development MSc

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,840.00 (478,615,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

European and International Business Management MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Finance and Business Analytics (with a placement year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Finance and Business Analytics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,320.00 (435,415,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mọi sinh viên đều sẽ là thành viên của Tập thể Bradford, nâng trải nghiệm học tập lên một tầm khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là học để lấy bằng.

  • 120 triệu GBP đầu tư phát triển học xá
  • Đảm bảo chỗ ở cho năm học đầu tiên
  • Nhiều học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế
  • Cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong ngành như BBC