2 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Bradford

null

361

4

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Innovation, Enterprise and Circular Economy MBA

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Tư 2021

£18,296.00 (554,750,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA Distance Learning

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Một 2021, Tháng Tư 2021, Tháng Bảy 2021

£18,296.00 (554,750,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mọi sinh viên đều sẽ là thành viên của Tập thể Bradford, nâng trải nghiệm học tập lên một tầm khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là học để lấy bằng.

  • 120 triệu GBP đầu tư phát triển học xá
  • Đảm bảo chỗ ở cho năm học đầu tiên
  • Nhiều học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế
  • Cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong ngành như BBC