224 khóa học tại University of Bradford

uk

482

8

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Accounting and Finance BSc (Hons) (with a placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£17,740.00 (591,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£17,740.00 (591,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Biomedical Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£20,885.00 (696,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical and Petroleum Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£20,885.00 (696,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Civil and Structural Engineering MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

£20,885.00 (696,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Dementia Studies MSc (Distance Learning)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Dementia Studies PG Certificate

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Dementia Studies PG Diploma

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Mechanical Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

£20,885.00 (696,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Practice in Peacebuilding and Conflict Resolution MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£17,682.00 (589,400,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Analytical Sciences MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£20,885.00 (696,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation BSc (Hons) (with a placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£21,124.00 (704,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Bradford

Mọi sinh viên đều sẽ là thành viên của Tập thể Bradford, nâng trải nghiệm học tập lên một tầm khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là học để lấy bằng.

  • 120 triệu GBP đầu tư phát triển học xá
  • Đảm bảo chỗ ở cho năm học đầu tiên
  • Nhiều học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế
  • Cơ hội tiếp xúc với các đối tác trong ngành như BBC

Tư vấn du học