Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

271 khóa học tại Staffordshire University

uk

812

22

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

3D Computer Games Design MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Finance MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 13 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Acting for Stage and Screen BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Action on Poverty and Hardship BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering (with placement year) BEng

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering BEng

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 25 tháng

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

AI and Robotics (with a foundation year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AI and Robotics (with a placement year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AI and Robotics BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation (with Foundation Year) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,750.00 (558,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Staffordshire University

Đại học Staffordshire là lựa chọn vượt trội của những sinh viên ưu tiên cho chất lượng giáo dục xuất sắc.

  • Được chọn vào danh sách đại học của năm (THE 2020)
  • Có nhiều khu học xá năng động để lựa chọn
  • Đầu tư vào cơ sở vật chất mới, tân tiến
  • 78% các công trình nghiên cứu được xếp hạng hàng đầu thế giới

Tư vấn du học