1 khóa học Luật quốc tế tại Kaplan Higher Education Academy

singapore

3951

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business in International Business and Business Law (Double Major)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH