36 khóa học Marketing tại Kaplan Higher Education Academy

singapore

3926

6

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management (Top-up)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Advertising (Top-up)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Public Relations (Top-up)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Communication and Media Studies and Marketing (Double Major)

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Communication and Media Studies and Public Relations (Double Major)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Journalism and Marketing (Double Major)

121 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Journalism and Public Relations (Double Major)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Marketing (Double Major)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

SG$20,330.00 (336,307,817 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Public Relations (Single Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Public Relations and International Business (Double Major)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Public Relations and Management (Double Major)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Public Relations and Marketing (Double Major)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH