27 khóa học Kế toán tại Kaplan Higher Education Academy

singapore

3532

4

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Accountancy and Financial Management (Top-up)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Finance Management (Top-up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Banking (Double Major)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Business Law (Double Major)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Criminology (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Economics (Double Major)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Finance (Double Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Human Resource Management (Double Major)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and International Business (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Management (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Marketing (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Banking and Finance (Double Major)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH