116 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Kaplan Higher Education Academy

singapore

3866

6

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Accountancy and Financial Management (Top-up)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business (with Law) (Top-up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business Management (Top-up)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Economics (Top-up)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Finance Management (Top-up)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Human Resource Management (Top-up)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with International Management (Top-up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management (Top-up)

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management (Top-up)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Advertising (Top-up)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Business (Top-up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Public Relations (Top-up)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH