1 khóa học Tiếp Thị Quốc Tế tại Kaplan Higher Education Academy

singapore

3947

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business in International Business and Marketing (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH