5 khóa học tại Nanyang Institute of Management

singapore

331

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Business Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$28,800.00 (500,964,019 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Finance

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$28,800.00 (500,964,019 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) in International Tourism and Hospitality Management (Top-Up)

62 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - THE MAXIMUM COURSE DURATION IS 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Chín, Tháng Mười Một 2021

SG$12,800.00 (222,650,675 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Marketing Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$28,800.00 (500,964,019 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2021

SG$19,800.00 (344,412,763 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH