397 khóa học tại Loughborough University

uk

434

6

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Accounting and Financial Management (with placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£21,000.00 (700,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£25,450.00 (848,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering with Information Technology and Management MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£25,450.00 (848,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£25,450.00 (848,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Manufacturing Engineering and Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£25,450.00 (848,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Materials Science and Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£25,450.00 (848,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Physics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£25,450.00 (848,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical and Automotive Engineering PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£24,100.00 (803,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering (with placement year) BEng (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£24,650.00 (821,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering (with placement year) MEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£24,650.00 (821,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£24,650.00 (821,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£24,650.00 (821,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Loughborough University

Đại học Loughborough có thể nổi tiếng về thể thao, nhưng trường còn sở hữu công nghệ và cơ sở vật chất vượt trội cho một loạt các ngành học đa dạng.

  • Được xem là trường đại học tốt nhất thế giới về thể thao
  • Cơ sở vật chất giảng dạy vượt trội trên nhiều ngành học
  • Được xếp hạng cao ở VQ Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Được WhatUni bình chọn là trường đại học của năm 2020