Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

387 khóa học tại Loughborough University

uk

637

12

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Accounting and Financial Management (with placement year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2023

£22,800.00 (760,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£26,500.00 (883,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Chemical Engineering with Information Technology and Management MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£26,500.00 (883,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Computer Science MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£26,500.00 (883,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Manufacturing Engineering and Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£26,500.00 (883,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Materials Science and Engineering MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£26,500.00 (883,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Physics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

£26,500.00 (883,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical and Automotive Engineering PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Bảy 2022, 1 Tháng Mười 2022

£24,100.00 (803,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering (with placement year) BEng (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2023

£25,700.00 (856,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering (with placement year) MEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2023

£25,700.00 (856,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2023

£25,700.00 (856,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười 2023

£25,700.00 (856,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Loughborough University

Đại học Loughborough có thể nổi tiếng về thể thao, nhưng trường còn sở hữu công nghệ và cơ sở vật chất vượt trội cho một loạt các ngành học đa dạng.

  • Được xem là trường đại học tốt nhất thế giới về thể thao
  • Cơ sở vật chất giảng dạy vượt trội trên nhiều ngành học
  • Được xếp hạng cao ở VQ Anh về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Được WhatUni bình chọn là trường đại học của năm 2020

Tư vấn du học