1 khóa học Nhãn khoa tại The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

2610

50

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Bachelor of Science (Honours) in Optometry

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,611,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH