25 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

3415

39

XẾP HẠNG THE TIMES 173

Bachelor of Arts (Honours) in Advertising Design

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

HK$140,000.00 (417,348,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Environment and Interior Design

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

HK$140,000.00 (417,348,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Product Design

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

HK$140,000.00 (417,348,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

HK$140,000.00 (417,348,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) in Product Analysis and Engineering Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2019

HK$140,000.00 (417,348,036 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Fashion and Textile Design

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$120,000.00 (357,726,888 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Fashion and Textiles

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

HK$120,000.00 (357,726,888 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts/Postgraduate Diploma in Chinese Language and Literature

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1.5 YEARS FOR MA (FULL-TIME); 1 YEAR FOR PGD (FULL-TIME)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Apparel Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019, 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Business

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019, 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Design

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019, 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Product Engineering and Design

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019, 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PolyU hiện xếp vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng QS “Top 50 under 50” năm 2019, là danh sách top 50 trường đại học thế giới được thành lập dưới 50 năm.

  • Uy tín giáo dục của trường được công nhận toàn thế giới
  • Tham gia các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực
  • Tự hào cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 30 nước