10 khóa học Marketing tại The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

1783

19

XẾP HẠNG THE TIMES 129

Bachelor of Arts (Honours) in Advertising Design

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

25 February 2021

HK$145,000.00 (431,430,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

25 February 2021

HK$145,000.00 (431,430,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) in Product Analysis and Engineering Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

25 February 2021

HK$145,000.00 (431,430,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) in Product Engineering with Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

25 February 2021

HK$145,000.00 (431,430,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Corporate Finance and Asset Pricing

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Marketing

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Marketing Management

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Corporate Finance and Asset Pricing

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Marketing

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Honours) in Marketing

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

25 February 2021

HK$145,000.00 (431,430,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp hạng 75 trên thế giới (BXH QS World University 2021), hạng 6 trong BXH QS Top 50 under 50 2021 và hạng 25 trong BXH QS Asia University 2020.

  • Uy tín giáo dục của trường được công nhận toàn thế giới
  • Tham gia các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực
  • Tự hào cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 30 quốc gia